Energimerkning

Nedenfor kan du laste ned energimerker og datablader til bruk på din hjemmeside

Les mer om den nye EU-lovgivningen om energimerking her.

Katalog

Her kan du laste ned den nyeste WIKING katalog.

Bruksanvisninger

Utgåtte modeller