Hvorfor en WIKING?

Design

Din brændeovn skal stå på samme sted året rundt i mange år, og den skal både fungere som en varmekilde og et møbel. Det er derfor vigtigt at du vælger en brændeovn som passer ind i størrelse og stil til det miljø, hvor den skal placeres.

Variation og personligt præg
WIKING brændeovne er udviklet i samarbejde med anerkendte danske designere og arkitekter. Vores designlinie indeholder både klassisk og moderne design, tilpasset små og store rum.

Alle brændeovnene kan leveres i sort og nogle af modellerne kan desuden fåes med naturstensbeklædning, som udover at være en flot natursten også er praktisk ved afgivelse af varme.

Herudover giver modellerne Miro 1, Miro 2, Luma 1, Luma 2 & Mini desuden muligheden for at få en smart væghængt brændeovn.

Oplev den levende ild
Hos WIKING udvikler vi konstant nye og stadigt bedre måder at forene den varme og hygge vi kender fra den traditionelle pejs med vores kunders krav til et varmemøbel og en effektiv energikilde. Det store glas i døren åbner mulighed for til fulde at nyde den levende ild, som har fascineret mennesker i årtusinder.

Moderne konstruktion og let betjening

WWIKING brændeovnene er konstrueret efter de mest moderne teknikker for at opnå en ensartet kvalitet med brugervenligheden helt i top:

 • Der er indbygget rudeskyl, dvs. en forvarmet luftstrøm, som holder glasruden fri for sod og giver en klar oplevelse af ilden.
 • Tilførelsen af primær og sekundær luft styres let ved hjælp af et enkelt håndtag.
 • Vores brændeovne har et højisoleret brænd-kammer og et effektivt forbrændingssystem, som resulterer i en ren og effektiv forbrænding.
 • Den unikke konstruktion giver mærkbare fordele i dagligdagen. Brændeovnen bliver hurtig varm, forbruget af brændsel minimeres, varmeydelsen kan tilpasses behovet og der kan opnås meget lange indfyringsintervaller.

Kvalitet med 5 års udvidet reklamationsret

WIKING har mere end 30 års erfaring med brænde-ovnsproduktion, hvilket er din garanti for, at alle WIKING produkterne opfylder vores høje krav til kvalitet, design og funktion. Brændeovnene produceres i et højteknologisk produktionsmiljø med moderne udstyr som laserskæring og robotsvejsning. Hele processen resulterer i en høj ensartet kvalitet.

WVi benytter materialer af bedste kvalitet hele vejen igennem. Blandt andet natursten fra Finland, rustfrie eller aluminiumsgreb, keramisk glas fra Europas førende glasleverandør samt ekstra holdbare pakninger.

Brændkammeret
Alle WIKING brændeovnene har et højisoleret brændkammer, som består af Vermiculite plader. Vermiculite er et naturmateriale fra Afrika, som har en virkelig god isoleringsevne kombineret med lav vægt i forhold til andre producenters ildfaste sten. Vermiculitepladerne sikrer at temperaturen hurtig bliver så høj at forbrændingen bliver ren og effektiv. En ren forbrænding giver mindre sod i din brændeovn og i din skorsten hvilket skåner miljøet og mindsker risikoen for skorstensbrand.

Godkendelser
Alle WIKING brændeovnene er testet på de førende testinstitutter i Europa og godkendt med resultater, som gør at de allerede i dag lever op til fremtidens miljøkrav. Alle WIKING brændeovnene er CE-mærket efter den europæiske standard: EN13240, den norske standard SINTEF NS3058/3059 og den østrigske standard art. 15a.

WIKING® Automatic™

Med WIKING® Automatic™ får du mange fordele:

 • Bedre komfort
 • Lettere optænding
 • Ren og effektiv forbrænding
 • Mindre belastning af miljøet

I en WIKING brændeovn sker luftreguleringen ved optænding og genindfyring helt automatisk gennem WIKING® Automatic™. En varmefølsom bimetal fjeder udvider eller trækker sig sammen afhængig af temperaturen i brændeovnen. Ved optænding er spjældet åbent så den korrekte mængde luft til forbrændingen tilføres flammerne og der kommer godt gang i bålet. Hurtigt stiger temperaturen, spjældet lukkes automatisk og der fås en ren og effektiv forbrænding. Når ilden begynder at brænde ud åbnes spjældet automatisk igen og der er klar til at lægge nyt brænde på eller lade ilden dø ud.

Alle WIKING brændeovne er ECO2022 godkendt

ECODESIGN 2022

EU lovkrav 2015/1185

Hvad er ECODESIGN 2022?
ECODESIGN 2022 er et fastsat krav til energieffektivitet og emissioner for produkter til rumopvarmning med fast brændsel, herunder brændeovne. Disse krav er gældende for produkter med en nominel varmeydelse på op til 50 kW, som skal indføres i EU-landende og EØS-landende (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvornår træder kravene i kraft?
Kravene træder i kraft pr. 1. januar 2022. Der gælder imidlertid andre regler for Holland hvor kravene træder i kraft pr. 1. januar 2020. Efter 1. januar 2024 revideres kravene af EU-myndighederne.

Hvem har ansvar ift overholdelse af kravene?

HWAM har det fulde ansvar for at vores produkter overholder kravene i forhold til ECODESIGN 2022.

Hvilke lande er omfattet af kravene?
Direktivet og de tilhørende forordninger gælder produkter der bringes i omsætning i EU-landende og EØS-landende (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvordan testes et produkt?
Produktet testes ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar metode, der anvender anerkendte teknikker. Således skal testmetoden kunne gentages og ende med det samme resultat. For at vurdere om et produkt overholder ECODESIGN 2022 kravene skal målingerne altid udføres efter de fastsatte retningslinjer i forordningen for det pågældende produkt.

Alle WIKING modeller er ECODESIGN 2022 godkendt
Alle WIKING modeller lever op til de fastsatte krav for ECODESIGN 2022.

Træ - En miljøneutral energikilde

Når du brænder træ i den brændeovn, frigør du den CO2 som træet har opsamlet i sin vækst i naturen. Hvis ikke træet bliver brændt, men i stedet rådner i skovbunden, frigøres den samme mængde CO2. Opvarmning med træ ved en optimal forbrænding er således miljømæssigt neutral.

Lav fugtighed - Høj brændværdi
Brændværdien af en rummeter lufttørret løvtræ er lige så stor som brændværdien af 200 liter fyringsolie. Men brændets fugtighed betyder alt for den gode fyringsøkonomi. Friskfældet træ indeholder helt op til 50 % vand og yder kun halvt så meget varme som lufttørret træ.
Træets brændværdi er maksimal ved et vandindhold på 18 %. Er træets vandindhold lavere end 18 % er træet for tørt og brænder alt for hurtigt. Er træet for vådt bruges det meste af varmen til at tørre træet og du opnår ikke den optimale afbrændings-temperatur, hvor du får mest ud af træet.

Sådan fyrer du miljømæssigt korrekt:

 • Brug rent og tørt træ.
  Brug tørt træ med et vandindhold på max 20 %, og brænd aldrig affald eller tryksager af.
 • Sørg for rigeligt luft.
  For lidt luft betyder lav temperatur i bålet hvilket giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med fintkløvet pindebrænde eller optændingsblokke. Ilden skal have godt fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj.
 • Fyr lidt ad gangen og fyr aldrig natten over.

Røgen, der kommer ud af din skorsten skal være næsten usynlig og ikke lugte. Kontakt din lokale skorstensfejer, hvis du er i tvivl om din skorsten overholder alle krav.

Godkendelser

CE-mærket

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelse af byggevarers egenskaber fastlagt ved beregning eller prøvning. Dette sker på følgende 6 områder:

 • mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 • brandsikring
 • sundhed og miljø
 • sikkerhed
 • støj
 • energi

Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

Se desuden Dansk Standards hjemmeside.

DIBt sertifikat

Find certifikaterne her

Certifikater / Prüfgutachten

Find certifikaterne her

Bag WIKING

WIKING brændeovnene produceres af HWAM A/S.

HWAM A/S er en dansk familieejet virksomhed og en af Europas førende brændeovnsproducenter. Siden 1970'erne har kernekompetencen været udvikling og produktion af brændeovne i et innovativt design og af høj kvalitet. Udvikling af den reneste og mest effektive forbrænding har altid haft høj prioritet.

I dag producerer HWAM A/S ca. 25.000 brændeovne årligt, hvoraf 80% eksporteres til kunder i hele verden.

Læs mere om HWAM på www.hwam.dk