Udskiftning af brændeovn fra før 2003


Er din brændeovn fra før 2003?

Brændeovn ved ejerskifte
Pr. 1. august 2021 trådte den nye lov om udskiftning af brændeovne i kraft. Loven blev vedtaget med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget med et ønske om at forbedre luftkvaliteten, samt begrænse partikelforureningen i Danmark.

Læs mere her og se om du skal skifte brændeovnen ud

Før du køber brændeovn

Hvor stor en brændeovn skal man vælge?
Langt fra de fleste kan frit vælge mellem alle modeller - uanset hvor mange kvadratmeter, der skal opvarmes. Man kan nemlig sagtens få ovnen til at yde mere end den kW-effekt der står i de tekniske data, og på grund af den unikke konstruktion, kan varmeydelsen tilpasses dit behov uden at det sviner miljøet. Lægger du mere træ i din brændeovn, får du ydelsen op. Lægger du mindre træ i, kommer ydelsen ned.

Størrelsen afhænger af m² og isolering. Ved en loftshøjde på 2,40 m opvarmer 1 kW således:

 • Ekstra god isolering: ca. 25 m²
 • God isolering: ca. 20 m²
 • Middel isolering: ca. 15 m²
 • Dårlig isolering ca. 10 m²

Ligger varmebehovet på det normale inden for 3-7 kW, kan man bruge en hvilken som helst WIKING brændeovn. Kun i to tilfælde bør du være særlig opmærksom på kW-effekten:

 1. Er dit varmebehov under 3 kW, bør du vælge en ovn med en nominel ydelse på maksimal 5 kW.
 2. Er varmebehovet større end 6 kW, bør du vælge en model med en nominel ydelse på min 5 kW.

Hvilket underlag skal brændeovnen stå på?
Din brændeovn skal placeres på et ikke brændbart gulv som f.eks. klinker, dog kan brændeovnen placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe hvis du lægger en ikke brændbar plade imellem gulvet og brændeovnen. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal opfylde alle nationale og regionale krav.

Forhør dig hos din forhandler eller skorstensfejer for yderligere information.

Tilslutning

Hvordan tilsluttes brændeovnen til muret skorsten
Skal din brændeovn tilsluttes en muret skorsten, kan du med fordel montere et buet røgrør på topafgangen af din brændeovn. Denne løsning, hvor røgrøret går en halv meter op over ovnen, før den tilsluttes skorstenen, giver dig 1 kW mere varme til din bolig. Den buede form sikrer en minimal sodbelægning i røret og formindsker derved risikoen for skorstensbrand. Vi anbefaler kun denne løsning, forudsat at din murede skorsten er helt tæt og har et godt træk.

Montering
Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen.

Hvem kan tilslutte brændeovnen
Tilslutning af brændeovnen kan foretages af dig selv eller af fagfolk som du kan blive henvist til hos din nærmeste brændeovnsforhandler. Installationen skal under alle omstændigheder godkendes af den lokale skorstensfejer inden ibrugtagning. Dette er et lovkrav.

Vedligeholdelse

Rengøring af glas
Din WIKING brændeovn er udstyret med rudeskyl, hvilket reducerer sodbelægningen på glasset. Hvis der alligevel opstår soddannelser på glasset, kan det rengøres ved at tørre glasset over med et fugtigt stykke køkkenrulle, som er dyppet i aske. Der tørres efter med et rent stykke køkkenrulle. Hjælper det ikke, kan du hos din brændeovnsforhandler købe et glasrenseprodukt til brændeovne, som er meget effektivt til at fjerne sod fra ruden.

Derudover skal du sørge for, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Samtidig skal du tjekke, om pakningerne, der sidder på ovnen, er bløde og hele. Hvis ikke de er det, kan der komme falsk luft ind i ovnen, hvilket gør det sværere at styre forbrændingen med overophedning eller soddannelser til følge. De bør derfor skiftes, og kan købes hos din brændeovnsforhandler.

Tilsodet glas
Se punktet "Rengøring af glas".

Vedligeholdelse af natursten
Se folderen Tips til brug og pleje af natursten

Vedligeholdelse af malede overflader
Hvis brændeovnen med tiden får ridser, afskalninger m.v. kan dette let repareres med sandpapir og en speciel spraymaling. Dette kan købes et reparationskit hos forhandleren:

 • Varenr. 22-0767 (sort)
 • Varenr. 22-0767grey (grå)

Rengøring af brændeovnen
Det nemmeste er at støvsuge brændeovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Man kan også vælge at støve ovnen af med en tør, blød klud.

ADVARSEL: Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen.

Husk al vedligeholdelse af brændeovnen må kun foretages, når brændeovnen er helt kold.

Rust
Ved korrekt opbevaring og tilslutning vil en brændeovn ikke ruste. Hvis en brændeovn ruster indvendigt, skyldes det ofte, at den uden for fyringssæsonen bliver udsat for fugt fra skorstenen. Man kan for, at minimere risikoen, fyre op et par gange uden for sæsonen for at sikre, at brændeovnen tørres igennem. Dette er specielt vigtigt i sommerhuse, hvor temperaturen ofte er lav indendørs om vinteren. Temperaturen i brændkammeret kan blive så lav, at der fra den stillestående luft kondenseres vand på metaloverfladen af brændeovnen. Vandet kan derefter give rustangreb.

For at undgå dette anbefales det at sikre gennemtræk i brændeovnen, evt. ved at lade lufttilførslen til brændeovnen stå lidt åben i denne periode.

Hvis ovnen ruster udvendigt, vil det som regel være fordi den i længere tid har været opbevaret i fugtige omgivelser, hvor fugt har kunnet sætte sig på overfladen.

Skulle uheldet være ude, kan man bestille et reparationskit hos forhandleren, som indeholder sandpapir og spraymaling.

Løst håndtag
Håndtaget på lågen kan løsne sig lidt efter et stykke tid. Hvis dette sker, er det nemt at efterspænde det. Det er lidt forskelligt, hvordan du strammer håndtaget på de forskellige brændeovnsmodeller. Typisk skal du bruge en 4 mm unbraconøgle eller en stjerne-skruetrækker.

Luftspjæld sidder fast
WIKING brændeovnene har forskellige greb, som bruges til at styre primær- og sekundærluften med. Hvis luftspjældet sidder fast eller kører meget stramt, kan det være fordi, der sidder rester af de små kugler vi bruger til slyngrensning før maling. Disse kugler kan ofte støvsuges eller pustes væk, men i visse tilfælde er det nødvendigt at løsne spjældet en smule, hvorefter kuglerne kan støvsuges væk. Adgang til spjældene er enten bag bagpladen eller lige over lågen. Kontakt din brændeovnsforhandler, hvis du har problemer eller har spørgsmål.

Pakning falder af
De mindre pakninger omkring askeskuffe og lignende er fastgjort med en varmebestandig lim. De kan godt blive løse eller falde af.

Pakningerne er nemme at skifte. Du kan købe et færdigt pakningssæt, hvor pakningen er lige til at sætte på.

Korrekt fyring

Følg brugsvejledningen - det gør en forskel
Der er stor forskel på brændeovne, og det gælder ikke kun størrelse, udformning og varmeeffekt. Der kan også være stor forskel på opbygningen af brændkammeret og materialer og dermed også på, hvordan forbrændingssystemet fungerer.

Du oplever typisk størst variation i forbrændingen, når du sammenligner en ny rentbrændende brændeovn med brændeovne, der er 10 år gamle eller ældre. Forskellen i forbrændingssystemerne udmønter sig i forskelle i betjeningen af de enkelte ovne.

Følger du brugsvejledningen til din nye WIKING brændeovn, får du en optimal forbrænding med et lavt brændeforbrug og samtidig et rent CO2-neutralt røgudslip, der skåner både miljøet og skorstenen.

Hvilket træ er egnet til brændeovne?
Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøge-brænde, der har været opbevaret mindst 1 år uden-dørs under tag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt.

Træet skal helst fældes om vinteren, for da er fugtig-heden i orden. Træet kløves i stykker på ca. 10 cm.

For at opnå den optimale afbrænding, må træets fugtighed ikke overstige 18%, hvilket cirka svarer til et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler.

Hvilke ting må ikke afbrændes?
Det bedste er altid at bruge rent naturtræ, da det er det bedste for brændeovnen.

Der er en lang række produkter, der ikke må afbrændes i en brændeovn - både af miljømæssige hensyn og for ikke at ødelægge brændeovnen. Det er f.eks:

 • Spånplader (kan indeholde Penolformaldehyd)
 • Lakeret/malet/imprægneret træ (kan indeholde Lidan og PCP stoffer)
 • Kunststoffer (indeholder tungmetaller/farvestoffer)
 • Pap og mælkekartoner
 • Aviser og blade (indeholder tungmetaller)
 • Gummi (indeholder store mængder svovldioxid)

I øvrigt henvises til brugsvejledningen til den enkelte brændeovn.

Hvordan tændes op i brændeovnen?
Optændingen er meget afgørende for hurtig og effektiv start på forbrændingen. Følg vejledningen herunder og opdag hvor enkelt det er. Til optænding skal der bruges småpinde og evt. noget kvas.

 1. Fyld bunden af brændkammeret godt op med tørre småpinde og evt. kvas.
 2. Læg 2 optændingsbriketter ind mellem de øverste lag pindebrænde.
 3. Åbn for primær luft under lågen.
 4. Tænd ild - og hold lågen ca. 1 cm åben, indtil glasset er så varmt, at kondensen er væk.
 5. Luk herefter lågen helt.
 6. Når optændingspindene har dannet et godt glødelag, og flammerne er gået ud, lægges typisk 2-3 store stykker træ på. I brændeovnens brugsvejledning kan du finde nærmere information om mængder og maksimal afbrænding pr. time.
 7. Ilden blusser nu op igen og når der er klare, synlige flammer, lukkes for den primære luft og der åbnes op for den sekundære luft.

Se også din brændeovns brugsvejledning for yderligere oplysninger.

Hvordan fyrer jeg i min brændeovn?
Først vil vi henvise til betjeningsvejledningen, hvor korrekt fyringsteknik er beskrevet. Herudover har vi anført nogle vigtigt tips herunder.

For at få den bedste forbrænding, skal man regulere effekten/varmemængden med brændslet. Små stykker brænde giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde, da overfladen er større og mere gas bliver frigivet.

Dernæst afgør mængden af træ i brændkammeret også forbrændingen. Til normal brug bør man ikke lægge mere end 2 stykker træ ind. Hvis man ønsker en høj effekt, kan man lægge mere træ på.

Det er også vigtigt at være opmærksom på tidspunktet, hvor man lægger træ på. Mange fyrer ind for tidligt, hvilket betyder, at man ikke udnytter træets energi optimalt. Når man har et godt glødelag i brændkammeret, skal man vente så lang tid som muligt med igen at lægge træ på. Forsøg dig frem, hvor lang tid du kan strække den. Men det er ikke unormalt, at der går mindst 1 time fra flammerne er væk. Der skal gå så lang tid, at det er nødvendigt at åbne for primærluften i ca. 2 min. for at få ild i de nye brændestykker.

For at reducere risikoen for at aske kommer ud af ovnen, når lågen åbnes for påfyring af nyt træ, er det en god ide at åbne spjældet i askeskuffen ca. 1 minut før lågen åbnes. Dette resulterer i øget træk gennem ovnen og reducerer risikoen for at aske drysser ud.

Dårligt træk i skorstenen
Hvis skorstenen er for lav, utæt eller mangelfuldt isoleret, kan der opstå problemer med skorstens-trækket (lad skorstensfejeren vurdere det)

Trækket skal være ca. 15 pascal. Hvis trækket er i orden, kan man prøve at forlænge optændings-fasen/bruge flere tynde optændingspinde, så skorstenen varmes godt igennem. Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm.

Optændingsfasen kan forlænges ved at bruge masser af optændingspinde samt 1-2 optændingsblokke, og lad evt. også lågen stå på klem.

Når der er dannet glødelag, fyldes 2-3 stykker tørt, kløvet brænde på. Check alle renselemme samt brændeovne tilsluttet, som ikke bruges. Disse skal kunne afspærres helt, da der ellers vil blive suget falsk luft ind, hvilket vil nedsætte trækket i skorstenen.

Man må aldrig lade askeskuffen stå åben under optænding og forbrænding, idet det vil accelerere bålet og derved temperaturen så meget, at det kan betyde at ovnen bliver skæv.

Løbesod
Løbesod opstår ved for lav forbrændingstemperatur og/eller vådt træ. Løbesod giver stor risiko for skorstensbrand. Løbesod genkendes som en brun, klæbrig masse.

For lav forbrændingstemperatur opstår, fordi der ikke tilføres tilstrækkeligt med primær luft under optændingsfasen til brændkammeret i forhold til mængden af træ.

Service

Revnet glas
Glasset i brændeovnen er et specielt keramisk glas, der kan tåle meget høje temperaturer, men ved høje temperaturer samt under opvarmning og afkøling er glasset særlig følsomt over for slag og stød. Så hvis man smækker lågen hårdt i eller på anden vis udsætter glasset for slag/stød er der stor risiko for at det revner. Glasset vil typisk revne fra hjørnerne hvor det er fastgjort.

Skulle uheldet være ude kan du bestille et nyt glas, pakning, mv. hos din brændeovnsforhandler. I visse tilfælde kan det dog bedre betale sig at udskifte hele lågen med glas monteret fra frabrikken, f.eks. hvis den gamle låge efter flere års brug har slået sig en smule, kan det være at det gamle glas ikke passer 100% til lågen.

Hvidt glas
Hvis glasset bliver hvidt og ugennemsigtigt og ikke umiddelbart kan rengøres, kan det have taget skade. Det specielle keramiske glas er meget følsomt over for kemikalier. Så hvis du fyrer med reklamer, aviser, trykimprægneret træ mv. er der stor risiko for at ødelægge glasset. Ved fyring med visse kultyper er der risiko for hvidt glas.

Skulle uheldet være ude kan du bestille nyt glas, pakning mv. hos din brændeovnsforhandler.

Ildfaste plader i brændkammeret er revnet/knækket
Brændkammeret består af ildfaste højisolerende vermiculiteplader. Vermiculite er et special-fremstillet materiale, der tåler stor varme samtidigt med, at det isolerer effektivt og dermed sikrer en optimal temperatur til miljørigtig forbrænding i brændkammeret.

Materialet er porøst og tåler ikke slag og stød. Revner skyldes som oftest at materialet er blevet stødt af et stykke brænde eller lign. Det er ikke afgørende for den isolerende effekt, når blot pladerne fortsat sidder rigtigt i ovnen. Vær dog opmærksom på, at hvis bagpladen revner, kan det medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkammeret, og den bør derfor udskiftes. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, hvis de andre plader revner. De bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse, da de så ikke længere isolerer som de skal.

Lågen hænger skævt/er skæv
Ved levering fra fabrikken er lågerne altid tilpasset den enkelte ovn, så bevægelse og lukkemekanisme fungerer optimalt. Ved normalt brug vil lågen blive ved med at sidde som den skal i hele ovnens levetid, men hvis den udsættes for slag/vrid eller f.eks. at man trykker ned på håndtaget hver gang man lukker lågen, kan man risikere at lågen med tiden kommer til at hænge. Det kan også ske hvis du fylder ovnen med mere træ end den er godkendt til; ekstrem varme kan nemlig også forårsage skævhed i lågen.

Hvis dette sker kan den let rettes op med en ”Hængselsretter” - samme princip som med en dør.

Hvis du ikke selv har mod på at rette lågen op, kan din brændeovnsforhandler hjælpe.

Ved opretning af hængsler skal man være meget forsigtig. Hvis man tager for hårdt fat kan man risikere at hængslet knækker, og så skal ovnen sendes ind til reparation.

Utæt skorsten
Hvis skorstenen er utæt, får man en dårlig forbrænding i brændeovnen og kan risikere røggener i stuen.

Hvis du er i tvivl om skorstenen er tæt eller om den er monteret korrekt, skal du kontakte din skorstensfejer.

Røg
Den mest sandsynlige årsag til røggener er dårligt skorstenstræk (kan måles af skorstensfejeren).

Hvis brændeovnen er koblet på en stålskorsten, kan bedre træk opnås enten ved at forlænge skorstenen eller ved at montere en ballerina / røgsuger på toppen.

Er der tale om en muret skorsten, kan man evt. undersøge om renselemmen er monteret korrekt. Et forbedret træk i en muret skorsten opnås ofte ved montering af isokern i den gamle skorsten.

Røggener kan også opstå hvis der er undertryk (vil kunne forekomme hvis der er varmegenvinding, et lavenergihus eller kraftig udsugning fra emhætte) i det rum, hvor skorstenen er placeret. Hvis dette er tilfældet, vil der komme røg ud i stuen, når lågen åbnes, fordi der er overtryk i brændeovnen i forhold til det rum, hvor brændeovnen er placeret.

Generelt skal man undlade at åbne lågen når der er flammer, da en stor mængde kold luft i kombination med flammer fra uforbrændt træ kan udløse røggener.

Man bør vente med at fylde træ på, til træet er brændt ned til et glødelag uden flammer tilbage.
Hvis man alligevel af den ene eller anden grund er tvunget til at åbne lågen, før træet er brændt helt ned, skal man åbne lågen forsigtigt og lade den stå på klem et øjeblik, før den åbnes helt. Derved bliver det lettere at varme skorstenen op og derved opnå det ønskede træk.

Knaldovn
En brændeovn kan nogle gange komme med en kraftig lyd. Det kaldes en knaldovn

Under opvarmning og afkøling vil de fleste brændeovne komme med en ”tikkende lyd”. I enkelte tilfælde kan den normale tikken være afløst af nogle kraftige knald. Dette skyldes spændinger i konstruktionen, der udløses under opvarmning og afkøling - og er uden praktisk betydning for ovnens funktion - og uden sikkerhedsmæssig betydning.

I nogle tilfælde kan disse spændinger fjernes ved at løsne en af skruerne i lågen en lille smule.

Energibolig
Hvilke muligheder har den enkelte boligejer for at nedsætte sit energiforbrug.

DAPO
Foreningen af Danske leverandører af Pejse og Brændeovne.

Ecolabel
Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærkerne Svanen og Blomsten i Danmark.

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut formidler og forædler forsknings- og/eller teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Go Energi
Uafhængig offentlig organisation under Klima- og Energiministeriet.

EnergiTjenesten
EnergiOplysningen er en service til alle, der har spørgsmål om energi.

Træ Er Miljø
Danmarks portal for træ.

Skorstensfejerlauget
"Værd at vide" - om skorstene, brændeovne, træfyring m.m.