Hvorfor en WIKING?

Design

Peisovnen skal stå på samme sted i mange år og skal fungere både som en varmekilde og et møbel. Derfor er det viktig at du velger en ovn som passer inn i omgivelsene, både med hensyn til størrelse og stil.

Variasjon og personlig preg
Alle peisovner kan leveres i sort og enkelte modeller kan dessuten leveres med kledning av kleberstein, som utover å være en flott naturstein også er praktisk med hensyn til varmeavgivelse.

Med WIKING Miro 1, Miro 2, Luma 1, Luma 2 og Mini får du dessuten en smart ovn du kan henge på veggen.

Opplev levende ild
Hos WIKING utvikler vi konstant nye og enda bedre metoder som lar oss forene varmen og hyggen vi kjenner fra en tradisjonell peis, med de kravene kundene stiller til et varmemøbel og en effektiv energikilde. Det store glasset i døren gjør det mulig å til fulle nyte den levende ilden, som har fascinert mennesker i tusenvis av år.

Moderne konstruksjon og enkel betjening

WIKING peisovner er konstruert i henhold til moderne teknologi for å oppnå ensartet kvalitet og brukervennlighet i toppklassen:

  • Ovnene har integrert ruteskyllingsfunksjon, dvs. en forvarmet luftstrøm som holder glassruten fri for sot og gir klart innsyn til ilden.
  • Tilførselen av primær- og sekundærluft styres enkelt ved hjelp av ett håndtak.
  • Peisovnene våre har et høyisolert brennkammer og et praktisk forbrenningssystem som sørger for en ren og effektiv forbrenning.
  • Den unike konstruksjonen gir tydelige fordeler i hverdagen. Ovnen blir raskt varm, brenselforbruket reduseres, varmeytelsen kan tilpasses behovet og det er mulig å oppnå svært lange fyringsintervaller.

Kvalitet med 5 års utvidet reklamasjonsrett

WIKING har mer enn 30 års erfaring med produksjon av ovner. Dette er din garanti for at alle WIKING-produkter oppfyller våre høye krav til kvalitet, design og funksjon. Ovnene produseres i et høyteknologisk produksjonsmiljø med moderne utstyr som laserkutting og robotsveising. Hele prosessen resulterer i høy, ensartet kvalitet.

Vi benytter materialer av beste kvalitet hele veien gjennom. Blant annet kleberstein fra Finland, håndtak i aluminium eller rustfritt stål, keramisk glass fra Europas ledende glassleverandør samt pakninger med ekstra lang levetid.

Brennkammeret
Alle WIKING peisovner har et høyisolert brennkammer av vermiculiteplater. Vermiculite er et naturmateriale fra Afrika som har en fantastisk god isoleringsevne kombinert med lav vekt. Vermiculiteplatene sørger for at temperaturen raskt blir så høy at forbrenningen blir ren og effektiv. Ren forbrenning gir mindre sot i ovnen og skorsteinen, noe som skåner miljøet og reduserer risikoen for pipebrann.

Godkjenning
Alle WIKING peisovner er testet på de ledende testinstituttene i Europa og godkjent med resultater som gjør at de allerede i dag lever opp til fremtidens miljøkrav. Alle WIKING peisovner er CE-merket i henhold til europeisk standard EN13240, norsk standard SINTEF NS3058/3059 og østerriksk standard art. 15a.

WIKING® Automatic™

Med WIKING® Automatic™ får du mange fordeler:

  • Bedre komfort
  • Lettere opptenning
  • Ren og effektiv forbrenning
  • Mindre belastning av miljøet

I en WIKING-peisovn skjer luftreguleringen ved opptenning og gjeninnfyring helt automatisk gjennom WIKING® Automatic™. En varmefølsom bimetallfjær utvider eller trekker seg saman, avhengig av temperaturen i ovnen. Ved opptenning er spjeldet åpent slik at den korrekte mengden luft til forbrenningen tilføres flammene og bålet brenner godt. Temperaturen stiger raskt, spjeldet lukkes automatisk og forbrenningen er ren og effektiv. Når ilden begynner å brenne ut, åpnes spjeldet automatisk igjen og det er klart til å legge på ny ved, eller man kan la ilden dø ut.

Alle WIKING-modeller er ECODESIGN 2022-godkjent

ECODESIGN 2022Kommisjonsforordning (EU) 2015/1185

Hva er ECODESIGN 2022?
ECODESIGN 2022 er et fastsatt krav til energieffektivitet og utslipp for produkter til romoppvarming med fast brensel, herunder peisovner. Kravene gjelder produkter med en nominell varmeytelse opp til 50 kW som skal innføres i EU-landene og EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island).

Når trer kravene i kraft?
Kravene træder i kraft pr. 1. januar 2022. Der gælder imidlertid andre regler for Holland hvor kravene træder i kraft pr. 1. januar 2020. Efter 1. januar 2024 revideres kravene af EU-myndighederne.

Hvem har ansvar for at kravene overholdes?
HWAM A/S har det fulle og hele ansvar for at våre produkter overholder kravene til ECODESIGN 2022.

Hvilke land er omfattet av kravene?
Direktivet og tilhørende forordninger gjelder produkter som skal omsettes i EU-landene og EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvordan testes produktet?
Produktet testes gjennom en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar metode som benytter anerkjent teknologi. Det betyr at testmetoden skal gi samme resultat om den gjentas. For å vurdere om et produkt overholder kravene i ECODESIGN 2022 skal målingene alltid utføres etter de fastsatte retningslinjene i forordningen for det aktuelle produktet.

Alle WIKING-modeller er ECODESIGN 2022-godkjent
Alle WIKING-modeller oppfyller kravene fastsatt i ECODESIGN 2022.

Træ - En miljøneutral energikilde

Du kan fyre opp i en WIKING med god samvittighet. Forbrenning av tre er nemlig en CO2-nøytral prosess. Det vil si at det ikke tilføres mer CO2 til det globale kretsløpet. Det som allerede er fanget opp i treet, blir bare sluppet fri igjen, og veden frigir samme mengde som hvis treet hadde ligget og råtnet på skogbunnen.

De fleste tresorter fungerer utmerket som brensel. Men det er likevel forskjeller mellom de ulike sortene, bl.a. i pris og brennverdier. Det viktigste er at veden har en fuktighet på max. 18 % – altså nesten er helt tørr (oppbevaring 2 vintre) – før du tenner opp. På den måten får du en ren forbrenning med klare flammer, og du unngår sot i skorsteinen og forurensning fra peisovnen.

Godkjennelser

Alle WIKING peisovner er testet på de ledende testinstituttene i Europa og godkjent med resultater som gjør at de allerede i dag lever opp til fremtidens miljøkrav. Alle WIKING peisovner er CE-merket i henhold til europeisk standard EN13240og østerriksk standard art. 15a.

DIBt sertifikat

Find sertifikaterne her

Certifikater / Prüfgutachten

Find sertifikaterne her

WIKING

WIKING peisovner produseres av HWAM A/S.

HWAM A/S er en dansk familieeid virksomhet og en av Europas ledende peisovnprodusenter. Siden 1970-tallet har kjernekompetansen vært utvikling og produksjon av ovner med innovativ design og høy kvalitet. Utviklingen av de reneste og mest effektive forbrenningsmetodene har alltid hatt høy prioritet.

I dag produserer HWAM A/S ca. 25 000 ovner årlig. Herav eksporteres ca. 80 % til kunder verden over.

Les mer om HWAM på www.hwam.dk