Før du kjøper en peisovn

Hvor stor peisovn skal du velge?
Langt de fleste kan fritt velge mellom alle WIKING modellene – uansett hvor mange kvadratmeter det skal varmes opp. Du kan uten videre få ovnen din til å yte mer enn den kW-effekt som er angitt under tekniske data. Og på grunn av WIKING’s unike konstruksjon kan varmeytelsen tilpasses ditt behov – uten at det forurenser miljøet.

En god regel for beregning av varmebehovet: Ved en takhøyde på 2,40 meter vil 1 kW (middeleffekt) varme opp:

 • Ekstra god isolasjon: ca 25 m²
 • God isolasjon: ca. 20 m²
 • Middels isolasjon: ca. 15 m²
 • Dårlig isolasjon: ca. 10 m².

Dersom ditt varmebehov svarer til det normale – i området 3-6 kW (middeleffekt) – kan du bruke en hvilken som helst WIKING peisovn. Bare i to tilfelle bør du være spesielt oppmerksom på kW-effekten:

 • Er ditt varmebehov mindre enn 3 kW (middel–effekt), bør du velge en peisovn med en nominell ytelse på maksimalt 5 kW.
 • Er varmebehovet større enn 6 kW (middel–effekt), bør du velge en modell med en nominell ytelse på minst 5 kW. 

Hvilket underlag skal den stå på?
For at en peisovn kan plasseres på et brennbart materiale som f.eks. tregulv eller gulvteppe, kreves det at det legges en ikke-brennbar plate imellom.
Gulvplatens størrelse avhenger av peis-ovnens størrelse, den skal ha samme bredde som peisovnen og minst dekke 30 cm foran opptenningsåpningen.

Tilkobling

Hvordan kobles ovnen til en murskorstein?
Ovnen kobles til murskorsteinen med et røykrør. 

Velger du å montere et buet røykrør, oppnår du en ekstra varmeavgivelse på 1 kW til omgivelsene, samtidig som det legger seg minimalt med sot i røret. Dermed reduseres også risikoen for pipebrann.

Montering
Etter oppmåling lages det hull i skorsteinen. Murbøssingen settes inn, og det tettes med peismørtel. Deretter plasseres peisovnen i ønsket posisjon, og røykrøret settes på plass. Det legges en tynn pakning mellom røykrør og murbøssing. Røykrøret skal gå 5–10 cm inn i murbøssingen.

Hvem kan koble til ovnen?
Tilkoblingen kan utføres av deg eller av fagfolk. Din nærmeste forhandler kan henvise deg til en aktuell montør. Installasjonen må under alle omstendigheter godkjennes av det lokale feievesenet før ovnen tas i bruk. Dette er foreskrevet ved lov.

Vedligeholdelse

Rengjøring av glasset
Din WIKING peisovn er utstyrt med ruteskylling. Dette reduserer sotbelegget på glasset. Hvis det likevel danner seg sot, kan glasset rengjøres ved å tørke over det med litt fuktig tørkepapir dyppet i aske. Puss til slutt over med litt rent tørkepapir. Hvis dette ikke hjelper, kan du kjøpe glassrens for peisovner hos din varmeforhandler. Dette fjerner sot fra ruten på en svært effektiv måte.

I tillegg må du sørge for at luftspaltene i dørrammen er fri for aske og sotpartikler. Kontroller samtidig at pakningene på ovnen er myke og hele. Hvis de ikke er det, kan det komme falsk luft inn i ovnen. Dette gjør det vanskeligere å styre forbrenningen og kan resultere i overoppheting og sotdannelse. Defekte pakninger bør derfor skiftes. Nye pakninger fås kjøpt hos forhandleren.

Tilsotet glass
Se punktet ”Rengjøring av glasset”.

Vedlikehold av kleberstein
Se brosjyren Tips til bruk og vedlikehold av kleberstein

Vedlikehold av malte flater
Hvis peisovnen med tiden får riper, malingen flasser av e.l., kan dette lett repareres med sandpapir og en spesiell spraymaling. Produktene kan kjøpes som et reparasjonssett hos forhandleren:

Varenr. 22-0767 (sort)
Varenr. 22-0767grey (grå)

Løst håndtak
Håndtaket på døren kan bli litt løsere etter en tid. Hvis dette skjer, kan det enkelt etterstrammes. Hvordan du strammer håndtaket, kan variere avhengig av ovnsmodell. Vanligvis strammes det med en 4 mm unbrakonøkkel eller et stjerneskrujern.

Luftspjeldet sitter fast
WIKING peisovner har ulike håndtak som brukes til å regulere primær- og sekundærluften. Hvis luftspjeldet sitter fast eller er for stamt, kan dette skyldes rester fra de små kulene vi bruker under slyngerensingen før ovnen males. Disse kulene kan som regel støvsuges eller blåses vekk, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å løsne spjeldet noe slik at støvsugeren kommer til. Tilgang til spjeldene skjer enten bak bakplaten eller like over døren. Kontakt forhandleren hvis du har problemer eller spørsmål.

Pakningen løsner
De mindre pakningene rundt askeskuffen o.l. er festet med varmebestandig lim. Det kan forekomme at disse løsner eller faller av.
Pakningene er enkle å skifte. Du kan kjøpe et ferdig pakningssett med pakninger som er klargjort for montering.

Korrekt fyring

Følg bruksveiledningen - det gjør hele forskjellen
Det er forskjell på peisovner, ikke bare med hensyn til størrelse, utforming og varmeeffekt.

Det kan også være stor forskjell på konstruksjonen av brennkammeret, og dermed også på forbrenningssystemets funksjon.

Du opplever sannsynligvis størst variasjon i forbrenningen når du sammenlikner en ny peisovn som brenner rent, med peisovner som er 10 år eller enda eldre. Forskjellen i forbrenningssystemene viser seg i ulik i betjening av de enkelte ovnene.

Følger du bruksveiledningen til din nye WIKING peisovn, får du en optimal forbrenning med et lavt brenselsforbruk og samtidig et rent, CO2–nøytralt røykutslipp som skåner både miljøet og pipen.

Hvilke treslag egner seg for fyring i peisovner?
Vi anbefaler at det brukes kløyvd bjørke- eller bøkeved som har vært oppbevart i minst 1 år utendørs under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for raskt.

Treet skal helst felles om vinteren for optimal fuktighet. Treet kløyves i stykker på ca. 10 cm.

For å oppnå optimal forbrenning skal fuktigheten i veden ikke overstige 18 %. Dette tilsvarer om lag ett års oppbevaring utendørs under tak. Treets fuktighet kan måles ved hjelp av en fuktmåler eller ved å smøre oppvaskmiddel i den ene enden av vedskien og blåse i den andre. Hvis treet er tørt nok, vil det komme såpebobler.

Hvilke gjenstander må ikke brennes?
Aller helst skal det brukes rent naturtre, da dette er det beste for ovnen.

Det er en lang rekke produkter som ikke skal brennes i en peisovn – både av miljømessige hensyn og for ikke å ødelegge ovnen. Dette gjelder for eksempel:

 • Sponplater (kan inneholde penolformaldehyd)
 • Lakkert/malt/impregnert trevirke (kan inneholde lindan og PCP-stoffer)
 • Kunststoffer (inneholder tungmetaller/fargestoffer)
 • Papp og melkekartonger
 • Aviser og blader (inneholder tungmetaller)
 • Gummi (inneholder store mengder svoveldioksid)

For øvrig henviser vi til bruksanvisningen for hver enkelt ovn.For øvrig henviser vi til bruksanvisningen for hver enkelt ovn.

Hvordan tenner jeg opp i ovnen?
Opptenningen er avgjørende for å oppnå en rask og effektiv start på forbrenningen. Følg veiledningen nedenfor og oppdag hvor lett det er. Til opptenning skal det brukes småpinner og ev. kvister.

 1. Fyll bunnen av brennkammeret godt opp med småpinner og ev. kvister.
 2. Legg to opptenningsbriketter inn mellom pinnene.
 3. Åpne tilførselen for primærluft under døren.
 4. Tenn på og hold døren ca. 1 cm åpen inntil glasset er så varmt at du ikke kan ta på det, ca. 3–5 minutter.
 5. Lukk deretter døren helt igjen.
 6. Når opptenningsveden har dannet et godt glødelag, og flammene har slukket, legger du på to store vedskier.
 7. Ilden vil nå blusse opp igjen, og når det er klare, synlige flammer, stenges tilførselen for primærluft og sekundærlufttilførselen åpnes.

Se også ovnens bruksanvisning for ytterligere opplysninger.

Dårlig skorsteinstrekk
Kan måles av feieren.

Hvis ovnen er koblet på en stålskorstein, kan bedre trekk oppnås enten ved å forlenge skorsteinen eller ved å montere en røyksuger. Har du en skorstein i mur, kan du undersøke om feieluken er korrekt montert. Du kan ofte oppnå bedre trekk i en murskorstein ved å montere isokern i skorsteinen. Hvis skorsteinen er for lav, utett eller mangelfullt isolert, kan det oppstå problemer med skorsteinstrekken (la feieren vurdere om dette er tilfelle).

Hvis trekken er i orden, kan du prøve å forlenge opptenningsfasen ved å bruke flere tynne opptenningspinner, slik at skorsteinen blir gjennomvarm. Skorsteinen trekker først optimalt når den er varm.

Når det er dannet et glødelag, legges det inn 2  – 3 skiver tørt, kløyvd ved. Du må aldri la askeskuffen stå åpen under opptenning. Dette vil forsterke ilden og dermed temperaturen så mye at ovnen kan bli skeiv.

Hvordan fyrer jeg i ovnen?
Først vil vi henvise til bruksanvisningen som beskriver korrekt fyringsmetode. I tillegg finner du noen gode tips nedenfor.

For å oppnå best mulig forbrenning skal effekten/varmemengden reguleres med veden. Små vedskier gir en kraftigere forbrenning enn store, da overflaten er større og dermed frigir mer gass.

Dernest er også mengden ved i brennkammeret med på å påvirke forbrenningen. Til normal bruk bør du ikke legge inn mer enn to vedskier. Ønsker du en høyere effekt, kan du legge inn mer.

Det er også viktig at veden legges inn til riktig tid. Mange fyller på ved for tidlig, noe som betyr at vedens energi ikke utnyttes optimalt. Når du har fått et godt glødelag i brennkammeret, skal du vente så lenge som mulig før du legger inn mer ved. Forsøk deg frem for å finne ut hvor lenge du kan vente. Det er ikke unormalt at det kan gå minst én time fra flammene er slukket. Det skal gå så lang tid at det er nødvendig å åpne for primærluften i askeskuffen i ca. to minutter for å få fyr i den nye veden.

For å redusere risikoen for at det virvler aske ut av ovnen når du åpner døren for å legge inn ny ved, er det en god idé å åpne spjeldet i askeskuffen i ca. ett minutt før døren åpnes. Dette gir økt trekk gjennom ovnen og reduserer risikoen for at det drysser ut aske.

Løpesot

• Løpesot oppstår ved for lav forbrenningstemperatur og  /eller vått tre

• Løpesot medfører stor risiko for pipebrann

• Løpesot gjenkjennes som et brunt, klebrig belegg

For lav forbrenningstemperatur oppstår fordi det ikke tilføres tilstrekkelig primærluft til brennkammeret i forhold til mengden tre under opptenningsfasen.

Service

Sprekker i glasset
Glasset vil typisk sprekke i hjørnene der det er festet.

Skulle uhellet være ute, kan du bestille et nytt glass, pakning osv. hos forhandleren din. I enkelte tilfeller kan det likevel lønne seg å skifte hele døren med glass montert fra fabrikken. Dette gjelder f.eks. dersom døren har vært i bruk i mange år. I slike tilfeller kan den ha slått seg litt, og dermed kan det være at glasset ikke passer 100 % til døren.

Ved fyring med bestemte kulltyper er det risiko for hvitt glass.
Skulle uhellet være ute, kan du bestille nytt glass, pakning osv. hos forhandleren din.

De ildfaste platene i brennkammeret er revnet/brukket
Brennkammeret består av ildfaste, høyisolerende vermiculiteplater. Vermiculite er et spesialfremstilt materiale som tåler kraftig varme samtidig som det isolerer effektivt og således sikrer optimal temperatur til miljøriktig forbrenning i brennkammeret.

Materialet er porøst og tåler ikke slag og støt. Revner skyldes som oftest at ved eller lignende har støtt hardt borti materialet. Det er ikke avgjørende for den isolerende effekten, så lenge platene fortsatt sitter riktig i ovnen. Men hvis bakplaten sprekker, bør du være oppmerksom på at dette kan føre til at sekundærluften fordeles feil i brennkammeret. I slike tilfeller bør platen skiftes. Hvis de andre platene sprekker, har dette ingen ting å si for ovnens effekt. Platene bør likevel skiftes når slitasjen overstiger halvparten av den opprinnelige tykkelsen, da isoleringsevnen ikke lenger er like god.

Døren henger skjevt / er skjev
Ved levering fra fabrikken er dørene alltid tilpasset hver enkelt ovn, slik at bevegelse og lukkemekanisme fungerer optimalt. Ved normal bruk vil døren sitte som den skal gjennom hele levetiden, men hvis døren utsettes for slag/vridninger eller hvis du presser håndtaket ned hver gang du lukker døren, kan du risikere at døren med tiden vil henge. Dette kan også skje hvis du fyller ovnen med mer ved enn den er godkjent for. Ekstrem varme kan nemlig også føre til skjevheter i døren.

Hvis dette skjer, kan døren enkelt rettes opp med en ”hengselretter” – etter samme prinsipp som man retter opp en vanlig dør.

Hvis du ikke selv våger å justere døren, kan forhandleren hjelpe deg.

Ved oppretting av hengsler må du være svært forsiktig. Tar du for hardt i, kan du risikere at hengslet knekker. Skjer dette, må ovnen sendes inn til reparasjon.

Utett skorstein
Hvis skorsteinen ikke er tett, blir forbrenningen inne i ovnen dårlig, og du kan oppleve sjenerende røyk i rommet.

Hvis du er i tvil om skorsteinen er tett eller korrekt montert, skal du kontakte feieren.

Røyk
Den mest sannsynlige årsaken til sjenerende røyk er dårlig trekk i skorsteinen (dette kan måles av feieren).

Er ovnen koblet til en stålpipe, kan du oppnå bedre trekk ved å forlenge pipa eller montere en roterende pipehatt / røyksuger på toppen.

Har du murpipe, kan du undersøke om sotluken er montert korrekt. Forbedret trekk i murpipe oppnås ofte ved å montere isokern i den gamle skorsteinen.

Sjenerende røyk kan også oppstå hvis det er undertrykk i rommet hvor skorsteinen er plassert (kan forekomme ved varmegjenvinning, i lavenergiboliger eller ved kraftig utsuging fra ventilator). Er dette tilfelle, vil det komme røyk ut i rommet når døren åpnes. Dette skyldes at det er overtrykk i ovnen i forhold til rommet den er plassert i.

Generelt skal du unngå å åpne døren når det er flammer i ovnen, da en stor mengde kald luft i kombinasjon med flammer fra uforbrent tre kan føre til sjenerende røyk.

Du bør vente med å legge inn mer ved til veden er brent ned til et glødelag uten flammer.
Hvis du av en eller annen grunn likevel må åpne døren før veden har brent helt ned, må du åpne døren forsiktig og la den stå på klem et øyeblikk før du åpner den helt. Dermed blir det enklere å varme opp skorsteinen og oppnå ønsket trekk.

Røyken som kommer ut av skorsteinen, skal være nesten usynlig og ikke lukte. Kontakt din lokale feier hvis du er i tvil om skorsteinen overholder alle krav.

Knallovn
Under oppvarming og avkjøling tikker de fleste ovner. I enkelte tilfeller kan den normale tikkingen avløses av noen kraftige smell. Dette kan skyldes at det har oppstått spenninger i stålet i forbindelse med sveisingen av ovnen. Disse utløses under oppvarming og avkjøling.

• I noen tilfeller kan spenningene fjernes ved å fyre hardt i ovnen

• Varmeskjoldet bak på døren løsnes lett og strammes igjen

• Hvis bakutgangen er sperret, løsnes sperringen og strammes på nytt